Įvairovės ir įtraukties strategija ppt


įvairovės ir įtraukties strategija ppt

Tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintos nuostatos, dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo sistemos, orientuoja į įvairovės ir įtraukties strategija ppt tinkamą visų lygių švietimo užtikrinimą, paramą, siekiant sudaryti sąlygas jų veiksmingam švietimui.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijaEuropos Tarybos numatyti strateginiai teisingumo švietime įgyvendinimo uždaviniai iki metų skatina visose šalyse diegti inkliuzinio švietimo politiką.

  • Он прогнал Макмиллана.
  • Я просто обеспокоена тем, что происходит с нашей дочерью.
  • Forex svertas yra
  • Спешить некуда.
  • Изобилие - это еда, вода, энергия, информация, равновесие .

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra, kaip pagrindinė Europos Sąjungos organizacija, siekianti tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių švietimo politiką bei ugdymo praktiką, rekomenduoja, kad tarptautinės politikos direktyvoms diegti reikia sistemingo duomenų rinkimo ir jų analizės, įrodymų, kuriais būtų vadovaujamasi įgyvendinant atitinkamas įtraukiojo ugdymo plėtros nuostatas ir uždavinius.

LR Seimo m.

įvairovės ir įtraukties strategija ppt

V, kuriame siekiama sustiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į švietimą, didinant specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų poreikio patenkinimą. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kokybiško ugdymo užtikrinimas Įtraukųjį ugdymą galime laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūros dar m. Tai — bitcoin cash abc explorer mokinių įvairovei, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis, pagalba kiekvienam mokiniui, puoselėjant aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų.

įvairovės ir įtraukties strategija ppt

Bendradarbiavimas ir darbas komandoje bei asmeninis profesinis tobulėjimas, prisiimant atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą, vadovaujantis principu, jog mokyti reiškia mokytis. Remiantis Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūros pozicija, svarbiausia įtraukiojo ugdymo sistemų vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims kartu su bendraamžiais vietos bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos ir labai kokybiškos švietimo galimybės.

įvairovės ir įtraukties strategija ppt