Viršutinių ribų ir prekybos sistemų pavyzdžiai


dirbti iš namų lapų

Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos Priemonės metai Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo EGF teikiama parama žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, pavyzdžiui, kai uždaroma didelė bendrovė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės.

Pagrindinis EGF tikslas — palengvinti darbuotojų reintegraciją į darbo rinką nuo rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose. Konkretusis EGF tikslas — teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais.

fx parinkčių formulė

Bendras biudžetas — apie 1,5 mlrd. Iš jo gali būti dengiama nuo 60 iki 85 proc.

prekybos rinkos rodikliai

EGF — viena iš specialių priemonių, kurioms netaikomos Daugiametės finansinės programos viršutinės biudžeto ribos.