Aptarti prekybos sistemą biržose


LR ūkio ministerijos iniciatyva sukviestos šakinių miškų sektoriaus asociacijų atstovai, kad aptarti galimybes vykdyti apvalios medienos prekybą per biržą.

aptarti prekybos sistemą biržose

Su ūkio ministru Rimantu Žyliumi, ūkio aptarti prekybos sistemą biržose Giedriumi Kaziausku, Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktoriumi Kęstučiu Masalskiu ir šio departamento Pramonės politikos skyriaus vedėjo pavaduotoju Vaidotu Griciumi vyko atvira diskusija apie dabartines medienos rinkos ypatybes šalyje, nusistovėjusią prekybos mediena praktiką bei galimybes vykdyti apvalios medienos prekybą per biržą.

Ūkio ministras R. Žylius pasitarimo pradžioj pabrėžė, kad ministerija svarsto galimybes, kaip galima būtų užtikrinti vietinės pramonės stabilų apsirūpinimą žaliavine mediena.

aptarti prekybos sistemą biržose

Gedvilas supažindino su prekybos per biržą prielaidomis ir biržos veikimo principais, pristatė finansinio fondo ir M. Jis pažymėjo, kad vien tik medienos biržos atsiradimas pramonės apsirūpinimo mediena problemos neišspręstų, tačiau įneštų daugiau skaidrumo į rinkos santykius ir prisidėtų prie subalansuotų kainų rinkoje nustatymo.

Gedvilas supažindino su prekybos per biržą prielaidomis ir biržos veikimo principais Pasitarimo dalyviai atidžiai išklausė pristatymo ir uždavė daug klausimų pranešėjui Pasitarimo dalyviai kalbėjo, kad dabartinės medienos pardavimo taisyklės dar netobulos, pramonės įmonės net ir mokėdamos rinkos kainą dažnai nebuvo garantuotos, kad įsigys norimą medienos kiekį.

Laikantis Reglamento specialiosiose dalyse nustatytų sąlygų, pavedimai teikiami ir sandoriai biržoje sudaromi naudojantis EPS. Dalyvio pateikti prekybos pavedimai yra įpareigojantys. Teikdamas pavedimus ryšio priemonėmis dalyvis privalo užpildyti pavedimo pateikimo formą, kurią rengia ir savo tinklalapyje skelbia Operatorius. Operatorius ryšio priemonėmis pateiktą pavedimą priima tik tuo atveju, jei pavedimo pateikimo formoje pateikta visa reikalaujama informacija. Gavęs pavedimo pateikimo formą Operatorius nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 1 darbo valandą, įveda juos į EPS.

Vis dar aptarti prekybos sistemą biržose galimybės aktyviai veikti neturintiems jokių gamybinių medienos apdirbimo pajėgumų tarpininkams, medienos pirkėjų netenkina pradinių kainų nustatymo tvarka nuo metų pradžios pradėjusioje veikti Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos administruojamoje Apvaliosios medienos elektroninė pardavimų sistemoje AMEPS.

Yra galimybių konkurentams iš kaimyninių šalių, pasinaudojus sistemos netobulumais, sukelti žaliavinės medienos kainas įsigyjant didelėmis kainomis nedidelius apvalios medienos algo prekybos strategijų tipai ir taip sukuriant nepalankias konkurencines sąlygas Lietuvos gamintojams.

aptarti prekybos sistemą biržose

Konstatuota, kad dabartinė žaliavinės medienos pardavimo iš valstybinių miškų tvarka sukuria nelanksčią pardavėjo dominuojamą rinką, kur prekybos sąlygas nustato urėdijos, be to dar griežtai suvaržytos Valstybės kontrolės priežiūra. Medienos pramonės asociacijų atstovai vienu balsu teigė, kad būtų teigiama, jei į AMEPS sistemą prekybai mediena būtų savanoriškumo pagrindais įleidžiami ir privačių miškų savininkai, mat jie galėtų operatyviau reaguoti į rinkos konjunktūrą ir operatyviai siūlyti reikiamus medienos sortimentus už rinkai priimtiną kainą.

Šiuo metu, kuomet per AMEPS sistemą parduodamos medienos iš urėdijų kainos yra užaukštintos, įmonės-medienos pirkėjai, norėdami užsitikrinti stabilų medienos tiekimą, permoka urėdijoms, tačiau "atsilošia" pirkdami iš privačių miškų savininkų ženkliai mažesnėmis kainomis ir taikydami daug ilgesnius atsiskaitymo terminus.

aptarti prekybos sistemą biržose

Medienos pramonę atstovaujantys pasitarimo dalyviai siūlė dabartiniame etape diskutuoti ne apie visos žaliavinės medienos, o apie medienos biokurui biržos kūrimą, pabrėždami, kad būtina parengti techninius standartus- kas gali būti naudojama biokurui, kad geriausia mediena nebūtų smulkinama sukūrenimui paliekant medienos pramonę be žaliavos, o tam būtų panaudojamos kirtimo atliekos, menkavertė pramonei smulki mediena. Biokuro kainų kitimas Baltijos jūros regione. Šaltinis: Eurobionet 3, Price mechanisms for wood fuels Deliverable 3.

Forex: kodėl vieni rinkoje tampa milijonieriais, kiti skurdžiais?

Aptarta situacija vis labiau monopolizuojamoje biuokuro rinkoje, kur atskiros įmonės įgyja vis didesnę galią įtakoti rinką ir tuo pačiu gali nusistatyti didžiulius pelnus tiekdami katilinėms biokurą biokuro kainos pateikiamos regula. Pasitarimo dalyviai minėjo, kad šiuo metu miškuose sukaupta apie 1 mln.

Forex kursai, Forex mokymai, Forex mokytojai - Kaip teisingai pasirinkti?

Be to, savivaldybių rajoninės katilinės, pertvarkomos naudoti biokurą, investuoja į pigiausius katilus, kuriuose galima kūrenti tik aukštos kokybės medienos kapotinė kurui, bet ne visų kirtimo atliekų, durpių ar šiaudų mišinį. Be to, neinvestuojama į pristatytos medienos kapotinės kurui skiedros iškorovimo įrangą katilinėse, kas riboja galimybes smulkesniems tiekėjams su paprastesne technika tiekti žaliavą.

Biokuro biržos nauda pristatyta Ukrainoje

Tas reiškia, kad, jei nebus daromi pokyčiai skiriant paramą katilinių pertvarkymo sąlygos biokuro naudojimui, skatinant žaliavos biokurui pardavėjus, apsirūpinime biokuru galimai ir toliau dominuos jau įsitvirtinę rinkoje finansiškai pajėgios stambios bendrovės, o žaliavos biokurui pardavėjai miško savininkai ir urėdijos turės tenkintis maža kaina. Ūkio ministerijos atstovai apibendrino diskusiją ir pažadėjo artimiausiu metu aptarti prekybos mediena tvarkos tobulinimą su Aplinkos ministru.

  • EUR-Lex - PC - LT
  • FPRD sukurta bankų ir investicinių įmonių teikiamų investicinių paslaugų, susijusių su finansinėmis priemonėmis pvz.
  • Patekliai dvejetainiai parinktys
  • Forex: kodėl vieni rinkoje tampa milijonieriais, kiti skurdžiais?

Taipogi bus keičiamos katilinių konversijos biokurui finansavimo reikalavimai.