Cryptocurrency investment pdf, CRYPTOCURRENCY: ACQUISITION AND USAGE | Scientific Journal of Polonia University


dvejetainių parinkčių strategija minimalių nuostolių prekybos strategija

Cryptocurrency became a great discovery for investors, as a tool for diversification. The aim of the thesis is to cryptocurrency investment pdf and test global diversified portfolios using alternative asset classes and to assess the possibilities of portfolio diversification, including cryptocurrency.

The first part of the thesis describes traditional and alternative asset classes as an investment object, examines their advantages and disadvantages, and the theoretical aspects of global investment portfolios presented in the scientific literature. The second part of the thesis presents the methodology of the empirical research, hypothesis, the logic research stages, methods and the limitations of the research.

naudojant akcijų pasirinkimo sandorius norint sumokėti už kolegiją kaip tapti opcionų dienos prekybininku

The third part provides the results of empirical research using the developed methodology. The empirical study involves analyzing and evaluating the results of global diversified investment portfolios that include traditional and alternative asset classes and are based on four different asset allocation strategies.

Bitcoin: The End of Money As We Know It - Cryptocurrencies - ENDEVR Documentary

It also explores the possibility of building and optimizing a global portfolio through diversification using one or more cryptocurrency, assessing the benefits to the investor in terms of risk and return.

The results of the empirical study confirm that the use of alternative asset classes, including cryptocurrency, to diversify global investment portfolios helps to improve portfolio performance. Kriptovaliutos, kaip viena iš alternatyvių turto klasių, pastaruoju metu tapo investuotojų, susidomėjimo objektu ir globalių portfelių diversifikavimo priemone.

Tyrimo tikslas yra sudaryti ir ištirti globalius diversifikuotus portfelius, panaudojant alternatyvias cryptocurrency investment pdf klases bei įvertinti investicinių portfelių diversifikavimo, įtraukiant kriptovaliutas, galimybes. Baigiamojo darbo pirmojoje dalyje apibūdinamos tradicinės ir alternatyvios turto klasės kaip investicijų objektas, nagrinėjami jų privlumai bei trūkumai, taip pat globalių investavimo portfelių formavimo teoriniai aspektai, pateikti mokslinėje literatūroje.

Antrojoje darbo dalyje pristatyta tyrimo metodologija, apimanti hipotezių empiriniam tyrimui pagrindimą, tyrimo loginio nuoseklumo, jo atskirų etapų, pasirinktų tyrimui metodų bei tyrimo apribojimų pristatymą.

CRYPTOCURRENCY: ACQUISITION AND USAGE

Trečiojoje dalyje pateikiami susisteminti empirinio tyrimo, taikant parengtą metodologiją, rezultatai. Empirinis tyrimas apima globalių divesifikuotų investavimo portfelių, cryptocurrency investment pdf tradicines ir alternatyvias turto klases ir sudaromų taikant keturias skirtingas turto paskirstymo stategijas, rezultatų analizę ir vertinimą. Taippat nagrinėjama galimybė sudaryti ir optimizuoti globalų portfelį, diverifikavimui panaudojant vieną arba kelias kriptovaliutas, vertinant naudą investuotojui rizikos ir pelningumo atžvilgiu.

Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina, kad alternatyvių turto klasių, tame tarpe ir kriptovaliutų, panaudojimas diversifikuojant globalius investavimo portfelius leidžia pagerinti portfelių rezultatus.

techninės dvejetainės parinktys dvejetainių parinkčių el