Pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas


VMI: pakeitus Kainodaros taisykles — supaprastinti reikalavimai verslui VMI: pakeitus Kainodaros taisykles — supaprastinti reikalavimai verslui - VMI: pakeitus Kainodaros taisykles — supaprastinti reikalavimai verslui VMI Naujienos VMI: pakeitus Kainodaros taisykles — supaprastinti pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas verslui Valstybinė mokesčių inspekcija toliau — VMI informuoja, jog pakeistos Kainodaros taisyklių [1] nuostatos, kurios leis mokesčių mokėtojams paprasčiau pagrįsti mažos pridėtinės vertės paslaugų kainas ir nebedokumentuoti kontroliuojamųjų vidinių sandorių.

pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas

Tarp kitų esminių pakeitimų — patikslinta pelno padalijimo metodo taikymo tvarka, įtvirtintos sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto kainos koregavimo aplinkybės, kai toks turtas perleidžiamas ar įsigyjamas. Atkreiptinas dėmesys, kad kiti Kainodaros taisyklių reikalavimai paslaugų kainų pagrindimui, jų dokumentavimui išliko nepakitę.

Norėdami pasinaudoti supaprastinimu mokesčių mokėtojai turės pagrįsti, jog jų teikiamos ar gaunamos paslaugos atitinka Kainodaros taisyklėse įtvirtintą mažos pridėtinės vertės paslaugos apibrėžimą.

pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas

Šis supaprastinimas galioja rengiant kainodaros dokumentacijas už m. Pažymime, kad mokesčių mokėtojų pareiga pagrįsti kainą, laikantis Kainodaros taisyklių reikalavimų, išliks, jei VMI nustatys riziką, jog vidiniai sandoriai sudaromi ir vykdomi nesilaikant ištiestosios rankos principo.

pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas

Kainodaros taisyklėse taip pat įteisintos išimtys, susijusios su perleidžiamo perduodamo sunkiai nustatomos vertės nematerialaus turto kainos koregavimu. Pakeitimu mokesčių administratoriui numatyta galimybė tokio nematerialiojo turto kainą, buvusią sandorio sudarymo metu ex antekoreguoti naudojant informaciją, gautą po tokio sandorio sudarymo ex post.

pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas

Mokesčių mokėtojams atitikus Kainodaros taisyklėse apibrėžtas sąlygas ir pateikus atitinkamus įrodymus, toks koregavimas nebūtų atliekamas. Šis pakeitimas bus taikoma sandoriams, sudarytiems po m.

Be to, atsižvelgus į EBPO rekomendacijas dėl pelno padalijimo metodo taikymo, patikslintos tai reglamentuojančios Kainodaros taisyklių nuostatos. Taisyklės papildytos sąlygomis, kurioms esant pelno padalijimo metodo pasirinkimas laikytinas tinkamiausiu.

pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas

Šis bei kiti su pelno padalijimo metodu susiję techninio pobūdžio patikslinimai įsigalios nuo m. Konsultacijas telefonu teikia mokesčių specialistai paskambinus bendruoju Mokesčių informacijos telefonu pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI svetainėje.

pasirinkimo sandorių kainodaros palyginimas