Artėja darbų pateikimo L. Donskio ir E. Gentvilo premijų konkursui terminas

Šiais metais baigiamuosius bakalauro bei magistro darbus besiginantiems aukštųjų mokyklų studentams neliko nė trijų savaičių juos pateikti trečius metus iš eilės rengiamam L. Donskio ir E. Gentvilo vardo premijų konkursui. Norintieji dalyvauti konkurse darbus konkursui pasiūlyti gali sėkmingai juos apgynę bei pateikę gynimo komisijos rekomendaciją.

Kaip jau įprasta, VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ praėjusį rudenį vėl paskelbė konkursą geriausius baigiamuosius darbus 2011-2012 mokslo metais apgynusiems studentams. Iš viso įsteigtos keturios premijos: dvi (L. Donskio ir E. Gentvilo) 1 000 Lt. premijos už geriausius bakalauro darbus ir dvi (L. Donskio ir E. Gentvilo) 2 000 Lt. premijos už geriausius magistro darbus. Leonido Donskio premijų teminės sritys: socialinė ir politinė teorija, diplomatija, liberalizmo idėjų istorija, Eugenijaus Gentvilo – savivalda, regionų plėtros studijos, Lietuvos vietos politikos analizė.

Sėkmingai apgintus, nurodytas temines sritys atitinkančius baigiamuosius darbus drauge su gynimo komisijos rekomendacijomis premijų konkursui galima pateikti iki šių metų birželio 18 dienos. Darbus pateikti prašome elektroniniu formatu el. pašto adresu leonidas.donskis-office@europarl.europa.eu

L. Donskio ir E. Gentvilo vardo premijų konkursas – projektas, skatinantis studentus gilintis į tiek teorinėje, tiek praktinėje plotmėje svarbias temines sritis, per du savo gyvavimo metus sulaukė visų didžiųjų Lietuvos universitetų studentų dėmesio, kurie konkursui pateikė sėkmingai apgintus bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus. Dviejų pirmųjų konkursų laureatų (kurių iš viso jau yra aštuoni) darbų santraukos bei informacija apie jų autorius publikuojama specialiame VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ elektroniniame leidinyje, daugumą pilnos apimties darbų galima skaityti internete.

Kviečiame studentus ir šiemet aktyviais dalyvauti L. Donskio ir E. Gentvilo vardo premijų konkurse!