Dirbti iš namų pagal tėvystės atostogas


dirbti iš namų pagal tėvystės atostogas

Kai apdraustasis asmuo, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, pirmaisiais vaiko auginimo metais turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš turtlecoin coinmarketcap vaiko auginimo metais vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų, kurios pagal Įstatymą nėra draudžiamosios pajamos šių Nuostatų punktasar gauna Įstatymo nustatytas ligos įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas ar profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, tačiau jų dydis yra mažesnis už motinystės tėvystės pašalpą kai mokamos dvi pašalpos, — už bendrą šių pašalpų sumąjam mokamas apskaičiuotos motinystės tėvystės pašalpos šių pašalpų bendros sumos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir ar pašalpų skirtumas.

Sodros puslapyje rašoma: teisę gauti pašalpą turi tas, "kuriam darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas, išskyrus antraisiais vaiko auginimo metais jei pašalpa gaunama dvejus metus, antraisiais metais galite dirbti, taigi pasinaudoję šia galimybe jau nesate atostogose " O realybė tokia: dirbti būnant VPA pirmaisiais metais neįmanoma net ir vienos valandos per mėnesį.

dirbti iš namų pagal tėvystės atostogas

Tačiau kuo puikiausiai galima jas nutraukti ir gauti dalinę pašalpą nebūnant VPA, jei susitariama dirbti ne visą laiką kalbame apie pirmuosius metus.