Juodojo karaliaus prekybos sistema, Juodasis dvasininkas-politikas


Ajutajos karalystė

XVII a. Ajatujos miesto žemėlapis. Utongas užimė Sukotajaus karalystės NakonsitamaratoRatčaburio ir Fetčaburio provincijas, bei Tanintajio ir Tavojo miestus.

Sukotajaus karalystėje į valdžią atėjo karalius Litajus Phra Maha Thammaracha Ikurio nedomino politika, kas lėmė karalystės nuosmukį. Jis susikoncentravo religiniuose reikaluose ir po mirties jam buvo suteiktas religinis Tammaraja vardas.

juodojo karaliaus prekybos sistema

Po karūnacijos jis pasivadino Juodojo karaliaus prekybos sistema I Ramathibodi I. Jo sūnus, princas Ramesuanasbuvo paskirtas Lopburio valdovu. Po vienerių metų apsupties khmerų sostinė pasidavė, o khmerų karalius mirė. Miestui vadovauti buvo paskirtas Ajutajos vasalas.

Ecosh JUODŲJŲ RIEŠUTŲ EKSTRAKTAS 90vnt. 45g

Į Ajatują buvo parvesta daug belaisvių. Iš čia karalius liepė vienuoliams nustatyti pačią tinkamiausia vietą sostinės Ajutajos statybai. Ajatujoje sudarytas rašytinis įstatymų rinkinys. Kinijos mieste Nankine buvo atidaryta Ajutajos pasiuntinybę. Miesto valdytojas Kunsamkaejo Khun Sam Kaeo su daugybe miestiečių buvo įkalinti ir prievarta atvesdinti į Ajutają. Vakarinės Sukotajaus karalystės žemės prijungtos prie Ajatujos.

Kas suformavo karaliaus pranašišką viziją?

Saensanu Saen Sanu apylinkėse įvyko atkaklus mūšis, bet Atajujos armija patyrė nesėkmę ir buvo priversti atsitraukti. Šios karinės kompanijos metu, karalius susirgo ir grįždamas namo į Ajutają, mirė.

Ketvirtuoju karalystės karaliumi tapo jo septyniolikmetis sūnus, princas Tonglanas. Ramesuanas iš Lopburio su savo armija atėjo į Ajatują, užėmė karaliaus rūmus ir areštavo jaunąjį karalių, kuris valdė tik 7 dienas. Vėliau jis buvo nužudytas Kokfrajo Khok Phraya vienuolyne.

Karalius Ramesuanas susigrąžino sostą, kurį iš jo buvo atėmęs Tonglano tėvas Boromaračatiratas I. Lanos karalystės armija bandė užimti Sukotajų.

Audrys Karalius. Taikomoji pornografija: teorija, praktika ir perspektyvos

Sukotajaus karalius Leutajus paprašė Čiangmajaus pagalbos ir pasiūlė sukurti nepriklausomą karalystę, kad galėtų apsiginti ir nuo Ajutajos. Bet visas šis planas buvo klasta. Naktį jo armija buvo atakuota Sukotajaus karaliaus ir sumušta. Kmbodžos armija buvo sutriuškinta, karalius pabėgo. Sosto įpėdinis areštuotas, juodojo karaliaus prekybos sistema anūkas Kodombongas Kodom Bong tikras vardas Šisurijofavongas Sri Suriyo Phawongkaip regentaspasodintas į sostą.

Jam vadovauti pasiliko Ajatujos generolas Fjajanarongas Phya Jai Narong su tūkstančio karių garnizonu. Sostą paveldėjo Utongo anūkas Rama Ratčatiratas. Sostinės architektūros liekanos.

„Tuno karaliumi“ pramintas japonas aukcione nusipirko tuną už 1,6 mln. eurų

Princas su juodojo karaliaus prekybos sistema įžengė į sostinę ir privertė paskutinį Utongų dinastijos atstovą atsistatydinti. Paskui Nakoninas pasiskelbė save karaliumi pasivadinęs Intaraču.

Jėgos buvo lygios, tad jaunas Čiangmajaus karalius Samfangkenas Sam Fang Kaen pasiūlė konfliktą išspręsti dvikova iki pirmo kraujo.

Prezidentas Barackas Obama kalbėjo apie karalių ir savo Demokratinėje nacionalinėje konvencijoje, ir m. Jie padarė jį pasauliniu mastu. Karaliaus pamokslavimas naudojo kalbos galią interpretuoti Evangeliją juodos kančios ir krikščioniškosios vilties kontekste. Jis nukreipė žmones į gyvybę suteikiančius išteklius ir provokuojantis kalbėjo apie dabartinį ir aktyvų dievišką intervenciją, kuris šaukia pamokslininkus, kad įvardytų tikrovę tose vietose, kur skausmas, priespauda ir aplaidumas yra gausūs. Kitaip tariant, karalius savo skelbime naudojo pranašišką balsą - vilties balsą, kuris prasideda maldoje ir rūpinasi žmogaus tragedija.

Jei pralaimi Samfangkenas, tada jis atsistatydina, o jei jis laimi — tajų armija atsisako savo ketinimų. Pralaimėjo tajų karys ir armija turėjo atsitraukti. Buvo atakuotas ir užimtas Čiangrajusdaug belaisvių išvesta į Ajatują. Karalius Boromaračatiratas IIpo septinių mėnesių apsupties, užėmė Ankorą.

Juodasis čiurlys, UAB

Į Ajatują jis pasiėmė du khmerų princus su šeimomis: Frajakaeo Phraya Kaeo ir Frajatajų Phraya Thaitaip pat parvežė daug šventų liūto ir buivolo atvaizdų. Šis karas buvo nesėkmingas, karalius susirgo ir buvo priverstas grįžti namo. Tajų armija užėmė Patajkasemą Pathai Kasem ir grįžo su belaisvių. Ajatują pasiekė informacija, kad pietuose esantis Melakos sultonatas klesti ir dar nepriklauso Siamui. Karalius Boromaračatiratas II pasiuntė emisarą su laišku, reikalaudamas pasiduoti Ajatujos karalystei.

Sultonas Muzafar Šahas atsisakė ir tajų armija puolė Melaką. Sultono skubiai mobilizuota armija sėkmingai atrėmė tajų puolimą. Naujieji karaliaus Benkarato Bencarat rūmai buvo pastatyti į šiaurę nuo senųjų, Lopburio upės krante. Jis kremavo balzamuotą Utongo Ramatibodis I kūną ir kremacijos vietoje pastatė Vat Fraramo Phra Ram vienuolyną [5] ir pagodą karalių kūnams laikyti.

Kaune plinta miestą bjaurojantis architektūrinis chuliganizmas

Ir šį kartą sultonas Muzafar Šahas sėkmingai apgynė šalį, o tajų armija m. Ajatujos regentu paskirtas jo vyresnysis sūnus, princas Boromaračatiratas IIIo jaunesnysis sūnus, princas Intaračas Intharachakartu juodojo karaliaus prekybos sistema tėvu persikėlė į naują sostinę Fitsanuloką.

Šis miestas sostine buvo 25 metus. Daugiau nei 2 pasekėjų lydėjo jį, o kaimyninių šalių valdovai suvažiavo pažiūrėti įšventinimo ceremonijos.

Audrys Karalius. Kad būtų baisiau, plakate stiklais žibėjo masyviais inkliuzais subombarduota sostinės Senamiesčio pažiba — Didžioji gatvė.

Čiangmajaus karalius atsiuntė pasiuntinį su 12 aukščiausių dvasininkų palyda. Vėliau buvo išleistas įsakymas, kad visi balti drambliai yra karaliaus nuosavybė. Karalius Tilokaračas Tilokaracha Čiengjueną atsikovojo ir pasiūlė pasirašyti taikos sutartį su Ajatują.

Nors konfliktas oficialiai nebuvo sureguliuotas, bet kariniai veiksmai buvo įšaldyti. Sostinė vėl perksikėlė į Ajutają. Tajų armija užėmė Davėjų. Čiangmajaus karalius Muangkajo Müang Kaeo užpuolė Sukotajų, bet laosiečių armija buvo priversta pasitraukti atgal.

juodojo karaliaus prekybos sistema

Portugalijos vietininkas, karininkas ir diplomatas Afonso de Albukerkissupratęs, kad Siams turi rimtų ketinimų į Melaką, rugpjūčio 10 d. Jis jūra pasiuntė į Ajatują pasiuntinį su laišku dėl prekybos lengvatų.

juodojo karaliaus prekybos sistema

Antonio de Miranda de Azevedo į Ajutajos karalystę atvyko sausumos keliu. Mūšis įvyko prie Mavango Mae Wang upės. Laosiečių armija buvo sutriuškinta ir Lampangas buvo užimtas.

juodojo karaliaus prekybos sistema

Į Ajatują buvo parvežta juodo akmens Budos statula. Duarte de Coelho Ajatujoje pasirašė susitarimą dėl ginklų importo. Siamas sutiko garantuoti religinę laisvę, padėti įkurti prekybos taškus. Karalius leido Ajutajos matomoje vietoje pastatyti krucifiksą. Penkemetis vaikas tapo 12—juoju Ajutajos karaliumi.

Luangas Prasoetas tajų kronikose rašė, kad jaunasis karalius mirė nelaimingo atsitikimo metu, bet vėlesniuose kronikose rašoma, kad buvo nužudytas. Tongu karalius Tabengšvehtis Tabinshwehti kare su Pegu Bagas įsivėlė į konfliktą su tajais.

Karalius Čairačas užpuolė mianmariečių armiją ir išvijo iš savo teritorijos. Šioje operacijoje dalyvavo ir portugalų samdiniai.

juodojo karaliaus prekybos sistema

Sostą paveldėjo karaliaus ir Taošisudačan sūnus, princas Jodfas. Tiksli mirties priežastis nežinoma. Luangas Prasoetas tajų kronikose rašė, kad jaunasis karalius mirė nelaimingo atsitikimo metu, bet vėlesniuose kronikose rašoma, kad buvo nužudytas Vat Kokfrajos Wat Khok Phraya vienuolyne [9]. Lapkričio 11 d.