Skėtinės prekybos strategija


COVID valdymo strategija ir planuojamos priemonės po karantino Pasidalinti: Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo sprendimu priėmė naujojo koronaviruso COVID valdymo strategiją, kurioje numatytas šalies socialinio ir ekonominio sektorių stabilizavimas ir pritaikymas naujoms sąlygoms.

skėtinės prekybos strategija

Strategijoje numatyta, kad finansavimą tikslinga skirti žmogiškajam kapitalui, skaitmeninei ekonomikai, inovacijoms, ekonominei infrastruktūrai ir energetikai.

Investicijų į šias sritis koncentravimas padėtų sukurti nematerialią ir fizinę infrastruktūrą, siekiant ilguoju laikotarpiu didesnės aukštą pridėtinę vertę kuriančio verslo dalies šalies ekonomikos struktūroje, subalansuoto augimo regionuose ir tvarios, klimatui draugiškos ekonomikos.

Numatoma, kad šis planas apims daugelį valstybės veiklos sričių: šalies ekonomiką, finansų sektorių, turizmą, socialinę aplinką, švietimo sistemą, kultūrą, viešąjį saugumą, žemės ūkį, viešąjį valdymą, tarptautinius santykius ir kt.

skėtinės prekybos strategija

Siekdama sutelkti visų svarbiausių valstybės institucijų pastangas, Vyriausybė inicijuos plano rengimą ir aptarimą su visomis svarbiausiomis šalies valdžios institucijomis, savivaldos atstovais, socialiniais ekonominiais partneriais, tarptautinėmis institucijomis, didžiausių skėtinių nacionalinių nevyriausybinių organizacijų atstovais ir pristatys visuomenei.

Su strategija ir naujos redakcijos Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso Covid plitimo sukeltų pasekmių mažinimo planu kviečiame susipažinti plačiau Vyriausybės protokole.

skėtinės prekybos strategija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija planuojamas priemones po karantino pagal tris tikslus: Dirbančiuosius išlaikyti darbo rinkoje Prarandančius darbą grąžinti į darbo rinką Nedalyvaujantiems darbo rinkoje užtikrinti adekvačias pajamas ir pagalbą, skatinančią vartojimą. Šių priemonių įgyvendinimui planuojamamln.

skėtinės prekybos strategija

Su konkrečiomis planuojamomis priemonėmis kviečiame susipažinti šiame dokumente. Primename, kad atstovaujame Rūmų narių interesams teikdami pasiūlymus dėl COVID pasekmių verslui skėtinės prekybos strategija, ekonomikos skatinimo darbo grupėms Vyriausybėje, Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.

Nuolat kviečiame jus teikti aiškiai išdėstytas problemas, pasiūlymus — prašomus sprendimus, kurie padėtų verslui ir Lietuvos ekonomikai šiuo sudėtingu laikotarpiu: el.

skėtinės prekybos strategija