Mcx prekių prekybos sistema


Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Perkančioji organizacija atmes pasiūlymą, jeigu tiekėjas: 1.

mcx prekių prekybos sistema

Pateikti mcx prekių prekybos sistema, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Pateikti laisvos formos priesaikos deklaraciją.

mcx prekių prekybos sistema

Tiekėjas turi turėti teisę verstis atitinkama licencijuojama veikla. Pateikiama laisvos formos priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, susijusia su pirkimo objektu. Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakytaįskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Perkančioji organizacija atmes pasiūlymą, jeigu subrangovas: 1.

mcx prekių prekybos sistema

Subrangovas turi turėti teisę verstis atitinkama licencijuojama veikla. Pateikiama laisvos formos priesaikos deklaracija, liudijanti subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, susijusia su pirkimo objektu.

mcx prekių prekybos sistema