Aa imports and wholesales ltd


Double A4 Paper factory in China - Best Price \u0026 quality - Easy Trade Africa

Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynėlis skiriamas ekonomikos ir verslo speci- alybių studentams, ekonomistams, verslininkams, finansininkams ir visiems, besidomintiems šia sritimi. Žodynėlyje pateikiami terminai, susiję su šalies ir pasaulio ekonomika, mokesčiais, bankų veikla, tarptautinėmis organizacijomis bei įvairiomis buhalterinės apskaitos bei finansinėmis operacijomis.

aa imports and wholesales ltd

Šio leidinio paskirtis yra pateikti dažniausiai vartojamus terminus bei aa imports and wholesales ltd jun- ginius, o taip pat papildyti esamus panašaus pobūdžio verslo bei ekonomikos terminų žodynus tarptautiniais komerciniais terminais. Kiekvienas terminas aiškinamas tiek, kiek yra susijęs su ekonomika, verslu, finansais ar bankų veikla.

If you have inquiries, please let us know and we will give the fastest feedback!

Pagrindinis žodynėlio sudarymo principas yra abėcėlės tvarka išdėstyti terminai anglų kalba. Jei terminas priskiriamas kelioms kalbos dalims, jos nurodomos šalia atitinkamomis pa- žymomis: n.

aa imports and wholesales ltd

Prie daugiskaitinių daiktavardžių rašoma pažyma pl. Šalia atitikmens lietuvių kalba yra pasvirusiu šriftu pateikiami termino vartojimo kontekste pavyzdžiai kartu su jų vertimu į lietuvių kalbą.

Tikriniai daiktavardžiai bei ekonomikos organizacijų pavadinimai išdėstyti kartu su kitais terminais abėcėlės tvarka pagal pirmąjį žodį.

aa imports and wholesales ltd

Be to, žodynėlyje yra pateikiami retesnių tarptau- tinių žodžių paaiškinimai. Tikiuosi, kad šis leidinys bus naudingas ekonomikos specialybės studentams ir visiems, norintiems praturtinti savo žinias anglų kalbos ekonomikos terminais.

aa imports and wholesales ltd

Norėčiau ypatingai pa- dėkoti recenzentams doc. Linui Selmistraičiui ir lekt. Jurgitai Sriubaitei už vertingas pastabas ir pagalbą rengiant šį žodynėlį. Dalia Gulbinskienė.

aa imports and wholesales ltd