Didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius, Kas yra viešuosius interesus atitinkančios paslaugos? | Energetikos ABC


tiesioginiai dvejetainiai parinktys signalai nemokami

Bylos esmė 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė 2. Vilniaus apygardos teismas m. Likusią ieškinio dalį teismas atmetė. Teismas sprendė, kad atsakovė neprivalėjo supirkti visos ieškovės pagamintos elektros energijos patvirtintos maksimalios remtinos elektros energijos apimties kiekio. Teismas sutiko su ieškove, kad ekonominis naudingumas negali būti atsakovės vertinamas jau vykdant Vyriausybės nutarimus dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje toliau ir — VIAPnes šį kriterijų vertina Vyriausybė, o atsakovės veiksmai neatitinka nediskriminavimo principo.

Ieškovė įrodinėja, kad iš visų termofikacinių elektrinių atsakovė supirko skirtingą procentinę dalį joms priskirtų maksimalių remtinos elektros energijos apimčių.

 • Эта ночь сломала всю мою жизнь, - ответила Наи.
 • Николь хотелось протянуть к нему руки, своим прикосновением изгнать душевную боль.
 • VERT Elektros energijos rinkos apžvalga
 • Išorės vertės pasirinkimo sandorių prekyba

Pastarosios apimtys buvo Vyriausybės nustatytos atsižvelgiant į konkrečių elektrinių galingumą ir kitas aplinkybes, pavyzdžiui miesto, kuriame yra elektrinė ypatybes ir energijos poreikį jame. Teismo vertinimu, nors teisinis reguliavimas ir šalių sudaryta sutartis dėl elektros energijos pirkimo—pardavimo negalėjo sukurti ieškovei teisėto lūkesčio, kad bus supirktas maksimalus visą remtinos energijos kvotą atitinkantis energijos kiekis, tačiau atsakovė nepateikė jokių didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius kriterijų, kuo remiantis buvo nuspręsta, kokį konkretų kiekį pirks iš kiekvienos termofikacinės elektrinės, kadangi atsakovė pirko elektros energiją ir virš jos nurodyto techninio minimumo kriterijaus.

Kadangi atsakovė mokėjo vienodą kainos dalį visoms termofikacinėms elektrinėms, toks sprendimas nepaaiškintinas ir lėšų taupymu. Toks atsakovės sprendimas nepaaiškintinas ir ekonominiu naudingumu vartotojams. Teismas sutiko su ieškove, kad pasirinkus pirkti elektros energiją ne iš ieškovės, o iš kitų termofikacinių elektrinių, valstybė sumokėjo daugiau VIAP lėšų nei būtų sumokėjusi, jeigu elektros energiją būtų pirkusi iš ieškovės.

Pagal ieškovės skaičiavimus, jei atsakovė energiją būtų pirkusi iš visų termofikacinių elektrinių vienodoje procentinėje dalyje, nuo viso priskirto maksimalaus remtinos elektros energijos kiekio, VIAP lėšos būtų mažesnės metais — 28 Lt, o metais — Lt.

Šių duomenų atsakovė neneigė. Teismas vertino, jog šios aplinkybės paneigia atsakovės argumentą dėl ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo. Teismas sutiko su ieškove, kad teisinis reguliavimas sukuria tokią VIAP sistemą, kurioje būtent Vyriausybė nustato kokia paslauga laikytina VIAP ir kurie subjektai tokias paslaugas teikia. Tokį sprendimą Vyriausybė priima atsižvelgdama į valstybės energetinį ir visuomenės saugumą, elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir patikimumą bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimą, energijos išteklių diversifikavimą bei kitus darnios sektoriaus plėtros tikslus.

Vyriausybė taip pat įvertina ekonominio pagrįstumo bei mažiausių sąnaudų ir poveikio elektros energijos kainai galutiniams vartotojams kriterijus. Tik Vyriausybė, būtent tuo metu kai nustatomos elektros energijos supirkimo kvotos, atlieka kompleksinę kaštų ir naudos analizę vertindama efektyvių termofikacinių elektrinių gamybos poveikį gamtosauginiu požiūriu, poreikiu gaminti elektros energiją būtent Lietuvoje ir savaime aišku vertindama ir finansinę įtaką kainoms galutiniams vartotojams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Elektros Energijos Prekyba, UAB

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba toliau — Taryba išvadoje nurodė, kad pagal maksimalias kvotas buvo apskaičiuotas VIAP lėšų poreikis ir pagal tai numatytos VIAP lėšos konkretiems asmenims. Teismas šios išvados teiginį, jog atsakovė neprivalėjo supirkti maksimalios nustatytos kvotos, vertino kritiškai, nes Taryba neturi kompetencijos teikti autentiškus privalomus įstatymų ir Vyriausybės teisės aktų aiškinimus.

Be to, Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodyta, kad energijos skirstymo operatorius privalo atlikti nacionalinio balansavimo funkciją sudarant vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams.

Todėl pagrįstas ieškovės argumentas, kad nepirkti remtinos elektros energijos iš termofikacinių elektrinių atsakovė gali tik tuomet, kai jai nėra vartotojų poreikio — tik taip sistemiškai turi būti aiškintinas VIAP aprašas, priimtas dar galiojant ankstesnei sistemai dėl kvotos apibrėžimo tvirtu skaičiumi o ne maksimaliu kiekiu.

Teismas konstatavo, kad atsakovė iš esmės vienodas paslaugas teikiančius subjektus vertino skirtingai, nes vienintelės aplinkybės dėl kurios galėtų būti mažinamos supirkimo apimtys, t.

Ieškovė palygino atsakovės pateiktus duomenis, lyginant elektros energijos supirkimo mastą, kuomet visų termofikacinių elektrinių kaina yra vienoda lygi su atsakove sudarytose sutartyse nustatytai kainai.

Kas yra viešuosius interesus atitinkančios paslaugos? | Energetikos ABC

Oo metais visos termofikacinės elektrinės elektros energiją atsakovei pardavinėjo už vienodą kainą. Todėl lygintini elektros energijos kiekiai, kuriuos atsakovė pirko iš termofikacinių elektrinių. Kadangi didžiausios termofikacinės elektrinės yra skirtingo galingumo ir yra skirtinguose miestuose, savaime suprantama, kad iš jų atsakovė supirko skirtingą faktinį kiekį.

Tai, kad superkami kiekiai negali būti lygūs kiekį matuojant kWh, pagrindžia ir Vyriausybės nutarimai Nr. Teismas sprendė, kad ieškovė turėjo pagrįstus lūkesčius, jog atsakovė įgyvendins nediskriminavimo principą, užtikrindama visoms termofikacinėms elektrinėms vienodą proporciją nuo paskirtos maksimalios kvotos, kad bus taikomas aiškus, nedviprasmiškas ir objektyvus kriterijus atsakovei priimant sprendimus dėl perkamos remiamos elektros energijos kiekio.

Atsakovė nepagrindė, kokiu objektyviu kriterijumi remiantis buvo nustatomas energijos kiekis superkamas virš techninio minimumo. Atsakovės pateikti duomenys patvirtina, jog mažiausias iš visų kogeneracinių elektrinių ir ir metais supirkimo mastas buvo būtent iš ieškovės, atitinkamai 57 ir 67 procentai, nustatytos maksimalios remtinos kvotos.

Elektros energijos rinkos apžvalga

Visų termofikacinių elektrinių elektros energijos supirkimo kainos pagal sutartis su atsakove yra vienodos ir lygios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamoms rinkos kainoms.

Teismas sprendė, kad atsakovė diskriminavo ieškovę, atsisakydama supirkti elektros energiją tokia pačia apimtimi, kokia supirkdavo iš kitų elektrinių. Diskriminacija pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnį yra nustatoma tuomet, kai dominuojantis subjektas panašioje padėtyje esantiems kontrahentams taiko skirtingas sąlygas.

Teismo vertinimu, atsakovės su kitomis kogeneracinėmis elektrinėmis sudarytos sutartys iš esmės reguliuoja lygiaverčių paslaugų teikimą, t. Tai leidžia teigti, jog šios sutartys yra panašaus pobūdžio lygiaverčiai sandoriai Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 3 punkto prasme.

Atsakovė užima dominuojančią padėtį remiamos elektros energijos rinkoje. Aptarti duomenys apie nevienodą supirktos pagamintos remiamos energijos dalį patvirtina teismo išvadą, kad atsakovė nesilaikė Vyriausybės nutarimų Nr.

Atsakovė privalėjo siekti supirkti vienodą pagamintos remiamos elektros energijos procentinę dalį. Atsakovė atliko neteisėtus veiksmus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso toliau ir — CK 6.

Teismo vertinimu, Konkurencijos įstatymo 7 ir 44 straipsnių taikymo prasme ieškovė turėjo įrodinėti patirtas žalingas pasekmes ir šių pasekmių dydį, nes ne bet kokie įvykiai, o būtent konkurencijos teisės pažeidimu nukentėjusiajam padaryta žala yra privaloma nustatyti civilinės atsakomybės sąlyga. Dėl šios priežasties nėra galimybės neabejotinai nustatyti atsakovės pirktos balansavimo energijos apimties.

Ieškovė m.

geriausios prekybos strategijos ateities sandoriai

Lietuvos apeliacinis teismas m. Vyriausybės nutarimų Nr. Ekonominis naudingumas vartotojui turi būti nustatomas palyginant galutinę supirkimo iš gamintojo kainą, kurią sudaro atsakovo mokamos kainos ir VIAP lėšų dalies suma, su elektros energijos įsigijimo biržoje kaina žr. Lietuvos apeliacinio teismo m.

dvejetainiai variantai s p 500

Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas pripažino, kad — metais galiojusiu teisiniu reguliavimu ieškovei nebuvo duotas pažadas ir sukurtas teisinis lūkestisjog maksimaliu dydžiu apibrėžta remtinos gamybos apimtis bus išpirkta. Ieškovė ir atsakovė, realizuodamos savo autonomiją komerciniuose teisiniuose santykiuose, kuri neatsiejama nuo sutarties laisvės ir dispozityvumo principų, sutarčių tekste savanoriškai įtvirtino imperatyviomis teisės normomis neuždraustą sąlygą, kad atsakovė pirks, o ieškovė parduos techninio minimumo gamybos režimu pagamintą remtiną elektros energijos apimtį su papildomų kiekių suderinimo galimybe Sutarčių 1.

Atsižvelgiant į atsakovei pavestą priedermę išlaikyti teisingą pusiausvyrą tarp visuomenės vartotojų ir nutarimuose įvardytų gamintojų interesų, atsakovei atsirado ne tik teisė, bet ir pozityvi pareiga pasinaudoti pigesnės elektros energijos pasiūlos šaltiniais, didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius.

Teismas sutiko su atsakove, kad prekių tiekimo tarpininkavimo sandorių, įformintų sutartimis, dalykas negali būti sutapatintas su ieškovės vykdyta prekių didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius ir tiesioginio realizavimo veikla.

Atsakovė vykdė neutralų elektros energijos pirkimą biržoje, todėl jos pasirinkimas pirkti pigesnę elektros energiją biržoje t. VIAP didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius sutaupymas reiškė veikimą vartotojams ekonomiškai naudingiausiu būdu. Tai nėra neteisėtas veiksmas, dėl kurio atsakovei galėtų būti taikoma civilinė atsakomybė žr. Kadangi ši išvada turi prejudicinio fakto galią, ja privaloma vadovautis priimant sprendimą nagrinėjamoje bylos dalyje.

Teismas nusprendė priteisti iš atsakovės ieškovės metais patirtų 1 Eur nuostolių ir metais patirtų Eur nuostolių atlyginimą, kuris pagrįstas ieškovės pateiktais duomenimis lentele dėl apskaičiuoto skirtumo tarp faktiškai pagamintos ir supirktos elektros energijos.

Ieškovės metais patirtus nuostolius patvirtino ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, koreguodama šilumos kainas metais. Ieškovė į bylą pateikė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos m. O ir m. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba išvadoje nurodė ir tai, kad būtent pagal maksimalias Vyriausybės nustatytas remtinos elektros energijos kvotas buvo įvertintos ir atitinkamai bei metų korekcijos dėl prognozuotų ir faktinių kuro gamtinių dujų kainų neatitikimo.

elektros rinka | atviravisuomene.lt

Tai reiškia, kad šias kompensacijas dėl kainų neatitikimo, numatytas kainodaroje, visoje apimtyje ieškovė galėjo gauti tik tuo atveju, jei būtų pardavusi visą numatytą remtinos prekybos sistemos vartotojo hierarchija energijos gamybos maksimalią kvotą jei sąnaudos buvo didesnės nei prognozuota.

Svarbu, kad aptariama korekcija yra kainodaroje numatyta kompensacija dėl faktiškai kitokių sąnaudų nei prognozuota kuro kainų pokyčioo ne VIAP skatinimas. Atsakyme į ketvirtą klausimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nurodė, kad metais pritarė ir patvirtino ieškovės 40 procentų nuostolių iš elektros energijos veiklos metais; ši suma buvo įtraukta į ieškovei taikomų šilumos kainos dedamųjų skaičiavimą, t.

Tokiu būdu Taryba pripažino, kad supirkus didesnį kiekį elektros energijos nei faktiškai ir metais supirko atsakovė, ieškovė nebūtų patyrusi didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius nuostolių ir šių nuostolių dalies nebūtų turėję atlyginti šilumos vartotojai.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtina, kad iš šios sumos buvo padengta tik dalis ir metų sąnaudų, t. Teismo vertinimu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pripažino, didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius ,00 Eur suma, 40 procentų viso ieškovės patirto nuostolio iš elektros energijos gamybos veikos metais, nebuvo padengta jokiu būdu. Tuo pačiu pripažinta, kad 60 procentų ieškovės patirto nuostolio iš elektros energijos gamybos veikos metais apskritai jokiu būdu nebuvo numatyta atlyginti.

Komisija apžvelgia situaciją elektros energijos rinkoje

Ieškovė pagrįstai nurodė, kad maksimalios remtinos elektros energijos kvotos nesupirkimas ne tik kad negarantavo ieškovės būtinųjų sąnaudų padengimo, bet ir neleido gauti kompensacijos už faktiškai didesnes gamtinių dujų kainas nei prognozuota. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba priėmė m. Šiuo pakeitimu buvo pripažintas netekusiu galios Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos Komisijos m.

Kartu buvo panaikintas ir visas V skyrius, kuriame buvo nustatytas kompensacinis mechanizmas, įskaitant ir byloje aptariamą 40 procentų nuostolių kompensavimą per šilumos kainą.

Tai reiškia, kad pagal Valstybinės energetikos didmeninės elektros energijos rinkos prekybos sistemos administratorius tarybos minimą Šilumos kainų nustatymo metodikos Galimybė gauti metų kompensaciją turėjo būti suteikta vykdant veiklą metais.

 • Ji jau rugsėjį startuos Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos VERT interneto svetainėje ir padės vartotojams išsirinkti geriausius pasiūlymus.
 • Вдруг завопил Роберт.
 • Elektros rinkos liberalizavimas: laimės ne paskutinės minutės sprendimai - atviravisuomene.lt
 • Dvejetainiai variantai gilus mokymasis

Tačiau nuo m. Šilumos kainų nustatymo metodikos Be to atsakovė pateikė duomenis, kad ieškovė — metais prekiavo biržoje pertekline elektros energija, todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl savo neveikimo prisidėjo prie žalos padidėjimo CK 6.

Teismas sprendė, kad įrodyti neteisėti atsakovės veiksmai, žalos dydis ir priežastinis ryšys CK 6.

 1. Profesionalūs dvejetainių opcionų prekybos signalai
 2. Forex veneto kursas
 3. Forex rinkos laimingas iššūkis

Jei ieškovė nebūtų diskriminuota kitų termofikacinių elektrinių atžvilgiu, jai būtų padengta likusi dalis patirtų sąnaudų. Atsižvelgiant į tai, teismas priteisė ieškovei iš atsakovės 1 Eur nuostolių, turėtų metais, ir Eur nuostolių, turėtų metais, atlyginimą, pagrįstą ieškovės pateiktais duomenimis lentele.

Kas yra viešuosius interesus atitinkančios paslaugos?

Taip pat teismas, vadovaudamasis CK 6. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai Taip pat apeliantė prašo bylą nagrinėti apeliacine žodinio proceso tvarka ir priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus: Byloje analizuojamos sudėtingos teisinės aplinkybės dėl energetikos teisės, diskriminacijos draudimo klausimų. Pirmosios instancijos teisme šalys pateikė išsamius žodinius paaiškinimus, buvo apklaustas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovas.

Apeliacinės instancijos teismas taip pat turėtų išklausyti šalių žodinius paaiškinimus ir, esant poreikiui, apklausti byloje dalyvaujančius asmenis.

Kaip pasikeisti elektros tiekėją?

Teisinis reguliavimas įtvirtina draudimą diskriminuoti VIAP teikiančius subjektus ir ieškovębet kokiais pagrindais tiek tarpusavyje, tiek ir su kitais subjektais Elektros energetikos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punktas, Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 11 punktas, Vyriausybės nutarimų Nr. Ekonominio naudingumo kriterijus negali būti dar kartą vertinamas atsakovės, vykdant Vyriausybės priimtus nutarimus dėl VIAP Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 11 punktas; 74 straipsnio 5 dalis.

Priešingi atsakovės veiksmai neatitinka nediskriminavimo principo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino atsakovės tariamą teisę vadovautis tik ekonominio naudingumo kriterijumi ir ignoravo, kad ekonominio naudingumo kriterijus jau buvo vertintas Vyriausybės nustatant VIAP ir maksimalias kvotas.

strategija ir taktika ww2 pilna versija apk

Atsakovė turi teisę nesupirkti VIAP aprašo 7. Ieškovė nekvestionuoja atsakovės teisės nesupirkti dalies elektros energijos iš ieškovės esant VIAP aprašo Tačiau atsakovės supirkimo grafikuose, kurie pateikti į bylą, nurodyta, jog elektros energija nebuvo perkama iš ieškovės, o itin dideliais kiekiais buvo perkama iš kitų gamybos šaltinių, nors vartojimo poreikis niekada nebuvo mažesnis nei ieškovei nustatymas maksimalus ir norimas parduoti kiekis, taip pat atsakovei nėra nurodę ir jokios kitos objektyvios, nuo atsakovės nepriklausančios, aplinkybės, dėl kurios atsakovė negalėjo supirkti Vyriausybės ieškovei nustatyto elektros energijos kiekio ir kodėl elektros energiją buvo pasirinkta įsigyti kitu būdu.

Teisės aktai numato, kad atsakovė, spręsdama dėl elektros energijos kiekių įsigijimo, turi: i perkamos elektros energijos kiekius suderinti su gamintojais, o ne nustatyti vienašališkai; ii nediskriminuoti gamintojų kitų rinkos subjektų atžvilgiu bei tarpusavyje; iii vykdyti elektros įsigijimus termofikacinių gamintojų atžvilgiu ekonomiškai naudingiausiu būdu šis kriterijus taikomas tik atvejais, kai išpirkus visą nustatytą maksimalų RGA kiekį iš termofikacinių elektrinių, vis dar yra elektros energijos poreikis.

Atsakovė savo sprendimus nepirkti iš ieškovės remtinos elektros energijos grindžia ekonominio naudingumo kriterijumi, t. Tačiau Vyriausybės nutarimu Nr. Vadinasi, ieškovės elektros gamybos apimtys buvo nustatytos Vyriausybės, kuri įvertino ekonomiškumo naudingumo kriterijų. Joks teisės aktas nesuteikia atsakovei diskrecijos teisės spręsti Vyriausybės išspręstą klausimą dėl ekonomiškumo naudingumo kriterijaus.