Brokerių pasirinkimo įmonė


Draudimo brokerių įmonės valdymas ir pareiga užtikrinti draudimo brokerių tinkamumo ir pasirengimo reikalavimų laikymąsi KEISTA: 04 19 įstatymu Nr. Draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys, joje dalyvaujančios įmonės, jų valdymo organų nariai, draudimo brokerių įmonės priežiūros ir valdymo organų nariai neturi būti pripažinti kaltais dėl sunkaus, labai sunkaus nusikaltimo arba nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų brokerių pasirinkimo įmonė ar juos atitinkančių nusikalstamų veikų pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus padarymo, jeigu jų teistumas brokerių pasirinkimo įmonė nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis ar juridinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šioje dalyje nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, brokerių pasirinkimo įmonė ir jiems per paskutinius 10 metų neturi būti iškelta fizinio ar juridinio asmens bankroto byla, o vadovas turi būti nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotas ir patyręs.

coingecko crypto market cap

Draudimo brokerių įmonė privalo užtikrinti, kad joje dirbantys draudimo brokeriai būtų nepriekaištingos reputacijos, atitiktų šio įstatymo straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir jiems nebūtų taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo straipsnio 2 dalį, o priežiūros institucijos reikalavimu — tai įrodyti.

Draudimo brokerių įmonė patvirtina, įgyvendina ir reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūri vidaus politiką ir atitinkamas vidaus procedūras, užtikrinančias šių reikalavimų laikymąsi.

bendrovių turinčių akcijų pasirinkimą sąrašas

Draudimo brokerių įmonė paskiria asmenį, atsakingą už tinkamą nustatytų vidaus politikos ir procedūrų įgyvendinimą, ir jo vardą ir pavardę per 5 darbo dienas nurodo priežiūros institucijai šios prašymu. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

varnų prekybos sistema