Prekybos informacinė sistema


Šiuo metu sistemoje registruota daugiau nei uoste veikiančių įmonių ir valstybės įstaigų. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie LR Vyriausybės ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra prie Finansų ministerijos pasirašė sutartį dėl paramos teikimo projektui "Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinės sistemos KIPIS sukūrimas ir įdiegimas".

Tai pirmoji šalyje pasirašyta ES struktūrinių fondų paramos sutartis dėl elektroninių paslaugų prekybos informacinė sistema.

Muitinės informacinių sistemų centras ir jo veikla

Projekto tikslas — sukurti ir įdiegti krovinių ir prekių informacinę sistemą, kuri sudarytų sąlygas uoste veikiančioms įmonėms ir įstaigoms keistis elektroniniais duomenimis vykdant krovinių gabenimo per uostą procedūras.

Iš esmės projektu buvo siekiama pakeisti didelį kiekį popierinių dokumentų, kurie lydi arba susiję su krovinių forminimu, bei ir supaprastinti pačias krovinių forminimo procedūras.

prekybos informacinė sistema

Tikimasi, kad KIPIS gerokai paspartins krovinių judėjimą per Klaipėdos jūrų uostą ir padidins jo patrauklumą bei ir konkurencingumą. Impulsą projektui davė m.

prekybos informacinė sistema

Susitarime buvo numatyta, kad bendrą uosto informacinę sistemą Uosto direkcija diegs savo lėšomis, o sutartį pasirašiusios šalys konsultuos ir padės kurti techninius reikalavimus, dalyvaus projekto darbo grupėse. Bendras projekto biudžetas yra 5 mln.

Internetas, kuris, nors vis dar yra besikeičianti ir kupinas netikrumo augimo fazėje, yra nauja pramonė, sustiprino pasitikėjimą svarbiu technologijos vaidmeniu siekiant įmonės finansinių tikslų keičiant ir efektyvinant verslo procesus naudojant elektroninę prekybą. Interneto galimybė pasiekti naujus klientus ir ženkliai sutaupytos platinimo bei klientų aptarnavimo išlaidos yra privalumas, kurį įmonės gali gauti perkėldamos į pradinę vertę ratus į interneto laikmeną. Sparti interneto technologijos plėtrapakeitimas į tinkamą strategiją ar verslo modelį.

Verslininkams sudarytos galimybės pateikti visą prekių importo, eksporto ir tranzito formalumams atlikti reikalingą informaciją bei ir dokumentus visoms tikrinimą atliekančioms institucijoms vienu metu, o tikrinimą atliekančioms valstybinėms institucijoms leis integruotai valdyti riziką.

Naudodamasi KIPIS, tikrinimus koordinuojanti institucija informuos apie priimtą darbas iš namų visoje italijoje dėl reikalingo tikrinimo.

  • E-KOMERCINĖ INFORMACINĖ SISTEMA
  • Prekybos strategijos ir sistema

Įvertinus kitų šalių patirtį bei muitinės gaunamos informacijos kiekį ir dokumentų srautus buvo priimtas sprendimas sistemoje tikrinimus koordinuojančia institucija paskirti muitinę.

KIPIS sistema paspartino duomenų mainus tarp įvairių logistikos grandinės dalyvių, sudarė sąlygas augti Klaipėdos uosto konkurencingumui.

Sistemos nauda uosto kompanijoms yra ta, kad keitimasis elektroniniais duomenimis uoste supaprastina ir pagreitina krovinių gabenimo per uostą prekybos informacinė sistema.

Tai įvairūs leidimai įvežti, išvežti, perkrauti krovinius, krovos darbų aktai, kokybės sertifikatai ir panašiai. Ekspeditoriai, agentai, krovos kompanijos turi galimybę per vieną prieigos tašką gauti ir prekybos informacinė sistema elektroninius dokumentus vieni kitiems ir valstybės institucijoms, negaišdami laiko įprastam dokumentų pildymui ir teikimui.

prekybos informacinė sistema

Muitinei ir kitoms tikrinimą atliekančioms institucijoms KIPIS sudaro galimybę gauti ne tik išankstinę informaciją bei dokumentus rizikos vertinimui, bet ir operatyvią bei statistinę informaciją apie krovinius uoste. Sistemos galimybių taikymas padeda lengviau kontroliuoti uosto krovos ir laivybos operacijas ir teikti aukštesnės kokybės viešąsias paslaugas.

Informacija atnaujinta

  1. Prekių ir paslaugų komplektavimo informacinė sistema
  2. Grafikų prekybos strategijos
  3. Ar prekybos signalai jie veikia
  4. Šiuo metu MISC sudaro 7 struktūriniai padaliniai.
  5. Dirbti iš namų finansų
  6. Kvotų prekybos informacinė sistema (KPIS) - ŽŪIKVC
  7. Двое мужчин восточного происхождения с пистолетами и кинжалами подошли к повозке.
  8. Frančizes prekybos tinklo užsakymų valdymo informacinė sistema