Apie mus

Viešoji įstaiga „Atvira visuomenė ir jos draugai“ įsteigta 2005 m. Tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

VšĮ  „Atvira visuomenė ir jos draugai“ tikslas ir uždaviniai:

  • populiarinti liberalizmo idėjas; skatinti pilietinės visuomenės plėtrą; gilinti Lietuvos demokratijos tradicijas visoje Lietuvos Respublikoje; skatinti pilietiškumą; siekti didesnio privataus sektoriaus dalyvavimo valstybės administravime.

VšĮ „Atvira visuomenė ir jos drauai“ siekia ne tik pati vykdyti įvairius projektus, bet ir sudarius galimybes žmonėms bei kitoms organizacijoms, kartu pasiekti mus vienijančių tikslų. Todėl dažnai organizacija yra idėjų rėmėjas ar partneris. Remdami ar prisidėdami prie įvairių projektų vykdymo, visada keliame sau ir kitiems tuos pačius tikslus:

  • ar ši veikla skleis liberalias idėjas?
  • ar ugdys pilietiškumą?
  • ar ši veikla stiprins demokratinę kultūrą ir savimonę?
  • ar ši veikla skatins visuomeninį ir politinį aktyvumą?
  • ar stiprins pilietinį ir politinį išprusimą?