Pradžia darbo patirtis


pradžia darbo patirtis

Pranešimas apie darbo sąlygas 1. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios pradžia darbo patirtis gauna nurodymus, adresas; pradžia darbo patirtis darbo sutarties rūšis; 4 darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės pavadinimas ir, jeigu nustatyta, — jos hierarchinis ir arba kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis laipsnis ; 5 darbo pradžia; 6 numatoma darbo pabaiga terminuotos darbo sutarties atveju ; 7 kasmetinių atostogų trukmė; 8 įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva; 9 darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka; 10 nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė; 11 informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką.

pradžia darbo patirtis

Informacija turi būti pateikta darbuotojui neatlygintinai, pateikiant vieną ar kelis dokumentus raštu. Jeigu informacija pateikiama keliuose dokumentuose, bent viename iš jų turi būti pateikiama šio straipsnio 1 dalies 1—10 punktuose nurodyta informacija.

pradžia darbo patirtis

Jeigu kasmetinių atostogų trukmę ar įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus nustato darbo teisės normos, dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas. Pasikeitus šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytoms darbo sąlygoms, darbdavys tokia pačia tvarka pateikia informaciją apie darbuotojui taikomus darbo sąlygų pasikeitimus prieš jiems įsigaliojant.

DUK | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Šis straipsnis gali būti netaikomas darbuotojams, kurių darbo sutarties terminas yra trumpesnis negu vienas mėnuo. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimas nepaneigia pareigos pateikti darbuotojui informaciją apie būtinąsias darbo sutarties sąlygas pagal šio kodekso 34 straipsnį. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

pradžia darbo patirtis